Początki
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego zostało założone w 1878 r. we Francji przez o. Leona Dehona (1843-1925).
  Kuria Generalna
Via Casale S. Pio V, 20
I - 00165 ROMA
ITALIA - WŁOCHY
http://www.scj.org

Charyzmat
Głównym filarem jego duchowości i charyzmatu jest idea wynagrodzeniu Bożemu Sercu. Wyraża się ona przede wszystkim w głębokiej pobożności eucharystycznej. Codzienna Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu, sprawowane w duchu miłości i wynagrodzenia, są prawdziwą służbą Kościołowi.

Zgromadzenie Księży Sercanów w Świecie

Zaangażowanie
Wśród wielu zaangażowań apostolskich Założyciel kładł szczególny nacisk na pracę formacyjną duchowieństwa i działalność misyjną. Podejmował liczne starania, aby wspierać misyjne potrzeby Kościoła. "Ideałem mojego życia była chęć zostania misjonarzem. Poparłem go setką misjonarzy i utrzymuję ich we wszystkich częściach świata" - pisał na temat misji. Wzywał również usilnie do troski o najbardziej potrzebujących, chorych, samotnych i zepchniętych na margines życia społecznego. Jego życiowym pragnieniem, któremu oddał się bez reszty, było "wprowadzenie w świecie królestwa sprawiedliwości i chrześcijańskiej miłości". (Konstytucje, 32)

Statystyka
Zgromadzenie liczy aktualnie około 2300 księży, braci zakonnych i kleryków; jest obecne na 5 kontynentach w 37 krajach. Zarząd generalny ma swoją siedzibą w Rzymie; przełożonym generalnym jest ks. José Ornelas Carvalho, Portugalczyk.

  Sercanie na poszczególnych kontynentach  
Afryka210
Ameryka Południowa450
Ameryka Północna168
Azja159
Europa1315

 


© SCJ - MUK