Apostolstwo

Przemiany polityczno-społeczne, które zaszły w Europie Wschodniej pod koniec lat 80. i na początku lat 90. ubiegłego stulecia, stworzyły możliwość odrodzenia się i rozwoju Kościoła katolickiego w tym regionie. Od samego początku proces odrodzenia spotkał się jednak z dużymi trudnościami z uwagi na ogromne spustoszenie życia religijnego, brak księży i zniszczenie większości istniejących tam kościołów i kaplic, co było konsekwencją wielu lat prześladowań religijnych.


Wychodząc naprzeciw potrzebie chwili, Księża Najświętszego Serca Jezusowego (księża sercanie) podjęli trudne zadanie niesienia pomocy odradzającemu się Kościołowi w krajach byłego ZSRR (Mołdawia, Ukraina).

 


© SCJ - MUK