BENDERY
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Ks. Marcin Januś SCJ
Br. Wiesław Bysiek SCJ
e-mail: w.bysiekscj@interia.pl
tel./fax. {00373} (552) 29 466

БЕНДЕРЫ
РИМСКО - КАТОЛИЧЕСКИЙ ПРИХОД
ВОЗДВИЖЕНИЯ СВЯТОГО КРЕСТА
МОЛДОВА
3200 г. Бендер
ул. Коммунистическая 190


Kaplica i dom zakonny w Benderach

Rys historyczny

Historia Benderskich kościołów jest bogata i bardzo dramatyczna.

Pierwszy kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła został wybudowany w 1860 roku. Jego fundatorem był generał Marceli Olszewski, katolik polskiego pochodzenia. Pod koniec XIX wieku kościół przeszedł na własność wiernych wyznania prawosławnego. W chwili obecnej jest to cerkiew Piotra i Pawła. Na początku XX wieku wybudowano nowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Do 1948 roku proboszczem był tutaj ks. Mikołaj Szurek, a parafia istniała do 1950 roku, kiedy to kościół został zamknięty i przekazany jednej z benderskich szkół i zamieniony na salę sportową. Wierni z Bender, mimo braku świątyni, starali się uczestniczyć w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych - dopóki było to możliwe jeździli do Kiszyniowa i Odessy.

Struktury parafialne zaczynają się odradzać w 1992 roku. Katolicy, którzy spotykają się na wspólnych modlitwach w prywatnym domu, przynależą duszpastersko do wspólnoty parafialnej w wiosce Krjecoaja. W 1996 roku posługę kapłańską podejmuje ks. Alojzy Malcharczyk SCJ. Jego staraniem 20 kwietnia 1997 roku zostaje zarejestrowana Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Benderach. Na potrzeby duszpasterskie zostaje zakupiony budynek, a w latach następnych rusza jego rozbudowa. Na piętrze wybudowanego domu powstaje kaplica dla wiernych. Kolejnym znaczącym etapem rozwoju parafii było kupno placu pod budowę kościoła w 2004 roku. Jest również gotowy projekt nowej świątyni. Została nawiązana współpraca z rzymsko-katolicką parafią St. James (http://www.st-james-twickenham.org.uk) z Londynu, przy wsparciu której w roku 2005 rozpoczęto budowę domu parafialnego. W nim będą miały swoje miejsce prowadzone w parafii projekty socjalno-duszpasterskie.

Od 2001 roku proboszczem parafii jest ks. Władysław Jadowski SCJ.

 


© SCJ - MUK