Sercanie w Mołdawii

Obecność księży sercanów w Mołdawii jest ściśle związana z diecezjalnymi strukturami Kościoła katolickiego. Wolność religijna na tych terenach pozwoliła na odbudowanie struktur Kościoła lokalnego. 28 października 1993 roku utworzono Apostolską Administraturę Mołdawii, a ks. Antoni Kosza proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej z Kiszyniowa został mianowany administratorem apostolskim. W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2000 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie papież Jan Paweł II udzielił święceń biskupich ks. Antoniemu Koszy, ówczesnemu administratorowi apostolskiemu. Dekretem z 27 października 2001 roku została utworzona diecezja kiszyniowska.

  Więcej informacji na stronie
www.catolicmold.md  

Mołdawia Parafie, w których pracują księża i bracia ze Zgromadzenia, znajdują się na wschodnim brzegu Dniestru, tj. w Pridniestrowsko-Mołdawskiej Republice, i tworzą Dekanat Pridniestrowski.

Początek zaangażowania apostolskiego księży sercanów w Kościele mołdawskim jest związany z osobą ks. Henryka Soroki SCJ, który przyjechał na te treny 9 grudnia 1990 roku i podjął pracę w parafii Słoboda-Raszków. W następnych latach dołączyli do niego kolejni sercanie. Obecnie w Mołdawii pracuje 8 księży i 2 braci zakonnych. Sercanie pracują w 5 parafiach (Bendery, Raszków, Rybnica, Słoboda-Raszków i Tiraspol) oraz w jednej placówce filialnej parafii Rybnica (Iwanówka).

 


© SCJ - MUK