SŁOBODA - RASZKÓW
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Marty
Ks. Dimitrij Zielinski SCJ
Ks. Władimir Biełokonnyj SCJ
tel. {00373} (216) 43 293
tel. {00373} (216) 23 802

СЛОБОДА - РАШКОВ
РИМСКО - КАТОЛИЧЕСКИЙ ПРИХОД
СВЯТОЙ МАРТЫ
МОЛДОВА
279718 Каменский райои
с. Слобода-Рашково


Kościół w Słobodzie-Raszków

Rys historyczny

Istnienie parafii i duszpasterska posługa w Słobodzie-Raszków mają swój początek w modlitewnych spotkaniach katolików w prywatnych domach. Budowę kościoła rozpoczęto w latach 70. ubiegłego wieku, ale nie ukończono jej, ponieważ władze przerwały budowę, a wznoszony kościół został zburzony. Ponownie budowę rozpoczęto w 1987 roku i zakończono trzy lata później. 29 lipca 1990 roku poświęcił ją ks. Niukszt biskup z Rygi. Od 1987 roku duszpasterstwem regularnie zajmował się ks. Jan Rudnicki. W 1990 roku przyjechał ks. Henryk Soroka SCJ, który został proboszczem parafii i pełnił tę posługę przez 16 lat. Dnia 3 września 2006 roku odbył się ingres nowego proboszcza, został nim ks. Dimitrij Zielinskij SCJ.

 


© SCJ - MUK