Dzieła społeczne

Od początku swojej działalności w Mołdawii księża sercanie wiele uwagi i troski poświęcają sprawom społecznym.

W prowadzonych parafiach w Benderach, Raszkowie, Rybnicy, Słobodzie-Raszków i Tiraspolu działają kuchnie-stołówki, w których codziennie ok. 600 dzieci otrzymuje obiady. Poza tym istnieje przedszkole parafialne i świetlice dziennego pobytu. Pod opieką pedagogów i wychowawców organizowane są zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne, dzieci i młodzież mogą odrabiać lekcje, korzystać z sali sportowej, rozwijać zdolności plastyczne, uczyć się szycia i wyszywania. Prowadzone są zajęcia nauki języków obcych (polski, angielski) oraz warsztaty w klasie komputerowej. Problem dzieci ulicy to kolejne nasze wyzwanie. Z myślą o nich powstała "Pietruszka" - dom całodobowego pobytu, w którym dzieci znajdują schronienie i rodzinną atmosferę. Natomiast z myślą o młodzieży, której bariera finansowa uniemożliwia dalsze kształcenie, świadczona jest pomoc w nauce i zakwaterowaniu. Aby wesprzeć osoby chore, sparaliżowane i samotne, pozostające we własnym środowisku domowym, działają punkty medyczno-socjalne, w których wykwalifikowany personel świadczy podstawową, a niejednokrotnie jedyną pomoc medyczną.

Prowadzone dzieła to wynik współpracy z wieloma instytucjami charytatywnymi oraz ogromnego zaangażowania ludzi dobrej woli, których serce przepełnione jest troską o drugiego człowieka: dzieci i młodzież oraz ludzi chorych i samotnych.

 


© SCJ - MUK