Rybnica - dzieła społeczne

Dzięki współpracy Caritas Moldova, organizacji ACASA oraz pomocy Zgromadzenia Księży Sercanów w parafii prowadzone są dzieła społeczne, dzięki którym świadczona jest pomoc najuboższym i potrzebującym. Działa stołówka dla dzieci, młodzieży i osób starszych, centrum dla młodzieży trudnej i studentów, świetlica dziennego pobytu dla dzieci z ubogich rodzin i dzieci ulicy. W ramach organizowanych projektów odbywają się zajęcia w sali komputerowej, nauka języków obcych (angielskiego), zajęcia szycia i wyszywania, dzieci i młodzież spotykają się w sali telewizyjnej i sali sportowej.


Z myślą o osobach chorych i samotnych, zakupiono dom, który po remoncie będzie miejscem pomocy i opieki dla wielu potrzebujących.


Kuchnia-stołówka


Świetlica dziennego pobytu


Sala sportowa


Agro-projekt

 


© SCJ - MUK