Słoboda-Raszków - dzieła społeczne

Szczególną uwagę poświęcamy młodzieży męskiej. Specjalistycznym duszpasterstwem oraz pomocą socjalną objętych jest około 40 chłopców z pobliskiego domu dziecka w Popienkach.

Ks. Henryk Soroka SCJ od samego początku swojej pracy duszpasterskiej w Mołdawii pomaga najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży. Funkcjonujący już od 1991 roku projekt pomocy "Szkoła Życia" działa dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli.

Celem tego projektu jest pomoc młodzieży w przystosowaniu się do samodzielnego życia po opuszczeniu domu dziecka. Na wsparcie mogą również liczyć wszystkie dzieci z domu dziecka, których serca zostały zranione i pozbawione miłości własnych rodziców.

Ważne dla właściwego funkcjonowania "Szkoły Życia" było kupno domu, który po adaptacji stanie się mini akademikiem. Stworzenie młodzieży odpowiednich warunków ułatwi realizowanie programu wychowawczo-socjalnego.

Dla wielu chłopców ten dom stał się ich prawdziwym domem.


 


© SCJ - MUK