Czcigodny sługa Boży o. Leon Dehon

O. Leon Dehon Urodził się 14 marca 1843 r. w La Capelle we Francji. Studia teologiczne ukończył w Rzymie, gdzie 19 grudnia 1868 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako młody kapłan diecezjalny głęboko przeżywał zachodzące wówczas we Francji przemiany społeczne. Niepokoiło go wzrastające ubóstwo ludności, bezrobocie i niesprawiedliwość. Podjęte studia, zaangażowanie społeczne oraz osobista refleksja połączona z modlitwą doprowadziły go do przekonania, że najgłębszą przyczyną tej niesprawiedliwości jest odejście wielu ludzi od Boga i Kościoła, szczególnie zaś odrzucenie miłości Chrystusa. Oczarowany prawdą o bliskości Boga pragnął odpowiedzieć na nią osobistym zjednoczeniem z Sercem Jezusa, budując Jego królestwo w duszach i społeczeństwie.
Z inspiracji Ducha Świętego w 1878 r. założył Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, którego duchowość miała się koncentrować na Eucharystii i adoracji wynagradzającej oraz apostolacie podejmowanym w kraju i na misjach. Od swoich duchowych synów oczekiwał, aby w życiu i działaniu byli "prorokami miłości i sługami pojednania ludzi i świata w Chrystusie".

Zmarł 12 sierpnia 1925 r. w domu zakonnym w Brukseli. Do końca swych dni pełnił funkcję przełożonego generalnego Zgromadzenia.

  Więcej informacji na stronie
www.dehon.info  

Beatyfikacja

Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II19 kwietnia 2004 r. w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II odczytano dekret zamykający proces beatyfikacyjny o. Dehona. Kościół oficjalnie potwierdził świętość jego życia i tym samym otworzył drogę do jego beatyfikacji. Boża pomoc i ogromny wysiłek wielu osób sprawiły, że ten niewątpliwie wielki i wybitny człowiek zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy. To powód ogromnej radości dla wszystkich członków Zgromadzenia, jak również dla całej rzeszy osób świeckich żyjących jego charyzmatem i przynależących do rodziny sercańskiej.

 


© SCJ - MUK